El-Azzi, Iline Org.nr: 820805-XXXX (”Studio Elle”, ”Vi”, ”Vår”, etc.) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Studio Elle samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Studio Elle är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@studioelle.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in information om dig när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster. Denna information kan inkludera personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Vi samlar också in teknisk data, såsom din IP-adress, geografisk plats, enhetsinformation, och webbläsarinformation.

Vi använder tjänster från Google, inklusive Google Ads, Google Analytics och Google Search Console. Dessa tjänster hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, så att vi kan förbättra vår service och erbjuda relevanta annonser.

Varför använder vi informationen?
Person- och kontaktinformation används för att administrera kundförhållandet. Det vill säga för att kontakta dig i anledning av bokningar eller frågor, göra uppföljningar, tillhandahålla kundtjänst etc. Ditt telefonnummer kan även användas för bekräftelser och påminnelser per SMS.

Hur länge sparar vi informationen?
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i 10 år från att kundförhållandet är avslutat i enlighet med kravet på detta (Patientdatalagen 3 kap 17 §). Kundförhållandet anses avslutat när behandling är avslutad och eventuella uppföljningar är gjorda. Delar av person- och kontaktinformationen kommer även att framgå i journalen och sparas då i enlighet med vad som gäller för journaler.

Journal- och andra hälsouppgifter
När du anlitar oss måste vi ibland få information om din hälsa. Det kan till exempel handla om uppgifter om behandlingar du önskar få konsultation kring eller genomföra, men också uppgifter som rör eventuell sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska tillstånd. Hälsouppgifter kan bland annat samlas in när du, muntligen eller skriftligen, berättar om dem för din kontaktperson hos oss. Socialstyrelsen utfärdar allmänna råd kring journalföring vilka vi följer.

Nyhetsbrev
Om du är kund till oss, eller om du annars har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, så kommer vi att behandla din e-postadress i syfte att skicka ut detta. Även ditt förnamn kan användas för att ge en personlig prägel åt innehållet. Nyhetsbreven innehåller en länk som du kan klicka på för att sluta ta emot nyhetsbrevet. När du klickat på den länken upphör vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål (du får inga fler nyhetsbrev).
Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att bedriva kundvård och marknadsföring.

Sociala medier
Studio Elle förekommer på flera sociala medier. Genom dessa kan du kommunicera med oss genom chat- och meddelandefunktioner. Du kan också tagga Studio Elle i bilder och/eller använda vår hashtag #nordiskakliniken. Vi använder inte dina personuppgifter som du ger till oss (till exempel profilnamn, bilder eller uppgifter i meddelanden) i något annat system eller kanal än det aktuella mediet.

Om du taggar oss i ett foto eller delar information på vår profil har du lämnat samtycke till att fotot respektive informationen visas i vår profil på sätt som är brukligt i det aktuella mediet. Om mediet inte tillåter att du själv tar bort informationen men att vi kan göra detta så gör vi det på din begäran.

Om du skickar oss ett meddelande genom sociala medier så svarar vi på det och lagrar det i det sociala mediet. Om du gör en bokning eller någon annan förfrågan så för vi in uppgifterna i vårt ärendehanteringssystem. Denna behandling sker på grund av att vi har ett berättigat intresse av att kunna bekräfta och styrka vilken kommunikation som skett med dig om vi skulle bli oense om detta i framtiden samt även att administrera ett framtida kundförhållande.

Normalt samlas ingen information in på andra sätt
Studio Elle samlar i normalfallet inte in några uppgifter om dig från någon annan källa än dig själv.

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES

Stuio Elle kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan att du informeras om överföringen kan ske lagligt och säkert.

Betalningsinformation

För att genomföra betalning måste du lämna betalningsinformation, vilken typ av information som då lämnas beror på typen av betalningsmetod. Dina uppgifter kommer även att förekomma i bokföringsmaterial och liknande dokumentation.

Varför behandlar vi informationen?
Att behandla betalningsuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi behandlar inte betalningsuppgifterna efter att betalning har skett utan dessa raderas ur våra system. Vi måste spara räkenskapsinformation (till exempel fakturor där namn och adress förekommer) för bokföringsändamål, för tillfället till utgången av det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (Bokföringslagen 7 kap 2 §).

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och för att förstå hur du interagerar med oss. En cookie är en liten fil som lagras på din dator eller mobilenhet.

Vi använder följande cookies:

 • doubleclick.net
  Möjliggör för insamling om data rörande besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler
 • google.com, google.se: Används av Google Analytics för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats. Denna information används för att generera rapporter och hjälper oss att förbättra webbplatsen.
 • googleadsservice.com: Används av Google för att tillhandahålla och hantera annonser på webbplatser.

Tredjeparts länkar

När du väljer att göra en tidsbokning eller betalning online sker detta via en länk på vår webbplats som överför dig till webbplatsen Boka Direkt, https://www.bokadirekt.se/places/studio-elle-33278. Denna webbplats har sin egen sekretesspolicy.

Tredjeparts delning

Vi delar vissa data med Google, en tredje part, för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster. Google använder denna information för att förbättra sina annonseringstjänster och för att ge oss rapporter om användningen av vår webbplats. Läs mer om hur Google använder information från webbplatser eller appar som använder Googles tjänster

Dina rättigheter

Som användare har du flera rättigheter enligt GDPR:

 • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter
 • Rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Rätten att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot direktmarknadsföring
 • Rätten att begära dataportabilitet
 • Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på vår webbplats.

Dataskydd

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig offentliggörande eller tillgång.

Ändringar av denna policy

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

Kontakt

Studio Elle är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR).Om du har några frågor eller bekymmer angående denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på vår webbplats.

Du kan alltid kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@studioelle.se.

Senast uppdaterad: 2023-06-17